Verbreding van kennis

De persoonlijke voorkeur van het individu gaat verloren in een samenleving waarin men verleid wordt door reclame, heel veel van het zelfde. De zo gekoesterde vrijheid, die in de hedendaagse beeldende kunst bestaat, blijft daarin uniek maar voor velen verborgen. Om dit avontuur te beleven, horizon te verbreden, inzicht en kennis op te doen verzorgt KUNST&VORM bijeenkomsten privé of in uw bedrijf.
Voor meer informatie Klaashenk Blonk, kunstenvorm@kpnplanet.nl of 06 50898654

 

 (AVG)

KUNST&VORM neemt uw privacy zeer serieus en behandelt uw gegevens uiterst zorgvuldig. Voorop staat dat KUNST & VORM zich in alle gevallen
houdt aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Soort persoonsgegevens

Het betreft digitale uitnodigingen voor kunst tentoonstellingen per e-mailadressen. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst voor uitnodigingen. U kunt deze service beëindigen door hier een bericht te sturen aan kunstenvorm@kpnmail.nl   Uw adres wordt dan verwijderd.
Bij intrekken van uw toestemming voor gebruik van uw e-mailadres krijgt u bevestiging van uitschrijving.